Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь English Facebook Telegram

Участник виставки

Україна Електро, ТОВ "Інстал Медіа"
Ukraine Electro, Instal Media LLC

Адреса а/c 32, Київ, 02105, Україна
Тел. (50) 312-5347; (97) 079-6565
E-mail
Інтернет http://ua-electro.com

"Україна Електро" — це не просто журнал та інтернет-портал, а своєрідний хаб, який акумулює інформацію про нові продукти, проєкти, ідеї, події на ринку та в компаніях. Наші козирі — відкритість, оперативність, об’єктивність та максимальне наближення до суб’єктів ринків електротехніки та енергетики України.

Ukraine Electro is not just a magazine and Internet portal, but a kind of hub that accumulates information about new products, projects, ideas, events in the market and in companies. Our trump cards are openness, efficiency, objectivity and maximum approach to the subjects of the electrical and energy markets of Ukraine.

Види діяльності: