Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь English Facebook Telegram

Участник виставки

ЦентрІнформ, ТОВ
CentrInform, LLC

Адреса вул. Малопанасівська, 4/7, оф. 39, Харків, 61052, Україна
Тел. (57) 712-2040
Факс (57) 712-1500
E-mail
Інтернет www.informdom.com

Міжнародний інформаційно-технічний повнокольоровий формату А4 журнал "Обладнання та інструмент для професіоналів. Металообробка" видається з 2000, 6 разів на рік, обсягом 120 стор., наклад 10 тис. прим.
Цільова аудиторія: керівники, головні енергетики, технологи, металурги, зварювальники, постачальники машинобудівних, металургійних, будівельних та ін. підприємств, продавці обладнання, інструменту та матеріалів, учбові та наукові інститути.
Розділи: металообробка, зварювання, верстати, інструмент, обладнання, литво, металургія, адитивні технології, інженерія поверхні, гідравліка, пневматика, CAD/CAM/CALS.

"Equipment and Tools for Professionals. Metalworking" International information and technology full-color A4 format magazine been published since 2000 and is over 120 pages in volume.
The circulation figurers are 10,000 copies 6 Issues a year.
Target groups: management and leading powermen, technologists, metallurgists, welders, supply agents of machine building plants, metallurgical works and other industrial enterprises, research officers, university teachers and students.
Rubrics: metal working, welding, machines, tools, equipment, foundry, metallurgy, additive technologies, surface engineering, hydraulics, pneumatics, CAD/CAM/CALS.

Види діяльності: