Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь English Facebook Telegram

Участник виставки

Інститут електродинаміки Національної академії наук України, Державна установа
The Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution

Адреса пр-т Перемоги, 56, Київ, 03057, Україна
Тел. (44) 366-2625, 366-2401
Факс (44) 366-2686
E-mail
Інтернет http://ied.org.ua

Інститут електродинаміки — провідна наукова установа України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на підвищення ефективності та надійності функціонування електроенергетичних об’єктів і мереж, розробки інформаційно-діагностичних та вимірювальних комплексів, сучасних систем електроприводу, регулювання та керування, енергозбережних технологій і обладнання.

The Institute of Electrodynamics is leading scientific institution of Ukraine in the field of fundamental and applied researches, aimed at increasing efficiency and reliability of functioning of electric power objects and networks, development of information-diagnostic and measuring complexes, modern electric drive systems, control and management of energy-saving technologies and equipment.

Види діяльності: