Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь English Facebook Telegram

Участник виставки

Інститут технічної теплофізики НАН України, Державна наукова установа
Institute of Engineering Thermophysics of the NAS of Ukraine, State Scientific Institution

Адреса вул. М. Капніст, 2а, Київ, 03057, Україна
Тел. (44) 456-6282
Факс (44) 456-6091
E-mail
Інтернет www.ittf.kiev.ua

Основні напрями науково-технічної діяльності:
• Фундаментальні дослідження теплофізичних процесів в теплоенергетичному обладнанні, використання традиційних джерел енергії.
• Технології та обладнання для:
– переробки, сушіння та зберігання сільськогосподарської продукції;
– отримання концентрованих молочних, овочевих та фруктових продуктів;
– отримання профілактичного лікувально-оздоровчого харчування для імунослабких та гормональнозалежних осіб.
• Новітні енерго- та ресурсозбережні технології та обладнання для малої та муніципальної енергетики, будівельної, харчової, парфумерної, фармацевтичної та інших галузей промисловості.
• Теплофізичні прилади та системи вимірювання.

The main directions of engineering and research activity:
• Fundamental research works on thermophysical processes in heat power equipment; utilization of conventional sources of energy.
• Technologies and equipment for:
– processing, drying and storage of agricultural products;
– production of concentrated dairy, vegetable and fruit products;
– production of prophylactic sanative foods for people suffering imm suffering immune sickness and hormone dependency.
• Modern power and resource saving technologies and equipment for small and municipal power, for construction, food, perfumery, pharmaceutical and other branches of industries.
• Thermophysical measurement devices and systems.

Види діяльності: