Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь English Facebook Telegram

Участник виставки

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Державна установа
Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution

Адреса пр-т Науки, 41, Київ, 03028, Україна
Тел. (44) 525-4020, 525-5550
Факс (44) 525-8342
E-mail
Інтернет www.isp.kiev.ua

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України є лідером в таких напрямах наукової діяльності:
• фізика напівпровідникових матеріалів і структур та їх діагностика;
• фізика поверхні, оптоелектроніка і фотоніка;
• ТГц- і ІЧ-функціональна напівпровідникова мікро- та нанофотоелектроніка;
• фізика і технологія сенсорних систем.
Розробки Інституту застосовуються та вирішують актуальні проблеми в життєдіяльності суспільства: новітні енергозбережні рішення, екологічний моніторинг довкілля, рішення в агропромисловому комплексі та ветеринарії, медицина та діагностика ранніх стадій онкологічних захворювань. Установа розробляє прилади для забезпечення безпеки в аеропортах та на потреби АТО.

Institute of Semiconductor Physics. V.E. Lashkaryov NAS of Ukraine is a leader in the following areas of scientific activity:
• Physics of semiconductor materials and structures and their diagnostics.
• Surface physics, optoelectronics and photonics.
• THZ- and IR-functional semiconductor micro- and nano-photoelectronics.
• Physics and technology of sensor systems.
The Institute's developments apply and solve urgent problems in society: the latest energy-saving solutions, environmental monitoring, solutions in the agro-industrial complex and veterinary medicine, medicine and diagnostics of early stages of cancer, develops devices for security at airports and Anti-terrorist operation.

Види діяльності: