Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь English Facebook Telegram

Участник виставки

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної академії наук України, Державна установа
Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution

Адреса вул. Наукова, 5, Львів, 79060, Україна
Тел. (32) 229-6575
Факс (32) 264-9427
E-mail
Інтернет www.ipm.lviv.ua

Інститут є розробником передових технологій в галузі фізико-хімічної механіки руйнування та міцності матеріалів, корозії металів та їх протикорозійного захисту, неруйнівного контролю і діагностики властивостей матеріалів, середовищ і конструкцій. Серед конкурентноздатних комерційно привабливих розробок Інституту прилади та апаратура для проведення широкого спектру досліджень із визначення залишкового ресурсу об’єктів тривалої експлуатації з використанням вихрострумової, магнітної та ультразвукової дефектоскопії, акустично-емісійного моніторингу, вібродіагностики.

The Institute is the developer of advanced technologies in the field of physicochemical fracture mechanics and strength of materials, corrosion of metals and their protection, nondestructive testing and diagnostics of the properties of materials, environments and structures. The competitive commercially attractive developments of the Institute are as follows devices and equipment for a wide range of studies to identify the residual resource of objects of long-term operation using eddy-current, magnetic and ultrasonic flaw detection, acoustic emission monitoring, vibration monitoring.

Види діяльності: