Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь English Facebook Telegram

Участник виставки

Тех Медіа Груп, ТОВ
Tech Media Group, LLC

Адреса вул. Червоноткацька, 40, Київ, 02094, Україна
Тел./факс (800) 21-5522
E-mail
Інтернет http://techmedia.com.ua

"ТЕХ МЕДІА ГРУП" — єдине спеціалізоване видавництво України, діяльність якого спрямована на задоволення потреб інженерно-технічних працівників підприємств у професійній та нормативно-технічній інформації.

Tech Media Group — is the only specialized publishing house in Ukraine, whose activities are aimed at meeting the needs of engineering and technical employees of enterprises in professional and regulatory information.

Види діяльності: