Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь English Facebook Telegram

Участник виставки

Мега-М, Товариство з обмеженою відповідальністю
Mega-M, LLC

Адреса вул. Алчевських, 4, оф. 22, Харків, 61002, Україна
Тел./факс (93) 771-4425
E-mail
Інтернет http://mega-m.uaprom.net

ТОВ "Мега-М" здійснює наступну діяльність:
• Виробництво та реалізація сучасного випробувального, пошукового та вимірювального обладнання.
• Виготовлення та реалізація пересувних електротехнічних, повірочних та діагностичних лабораторій, як власного виробництва так і виробництва компанії BAUR, Австрія.
• Виготовлення та реалізація випробувального, пошукового та вимірювального обладнання для роботи з кабельними мережами, трансформаторами, іншими електротехнічними об’єктами.
ТОВ "Мега-М" має статус офіційного представника компанії BAUR в Україні та пропонує широкий спектр продукції виробництва фірми BAUR для визначення місць пошкодження кабельних ліній, для високовольтних випробувань та діагностики, для випробувань на часткові розряди.
Також підприємство надає широкий перелік послуг з ремонту та модернізації електротехнічних лабораторій та обладнання.
Компанія постійно розвивається та завжди відкрита до співпраці!

Mega-M LLC carries out the following activity:
• Production and sale of modern testing, search and measuring equipment.
• Manufacture and sale of mobile electrical, calibration and diagnostic laboratories, both own production and production of BAUR, Austria.
• Manufacture and sale of test, search and measuring equipment for working with cable networks, transformers and other electrical facilities
Mega-M LLC has the status of the official representative of BAUR in Ukraine, and offers a wide range of products manufactured by BAUR for determining the location of cable line damage, for high-voltage testing and diagnostics, for testing for partial discharges.
The company also provides a wide range of services for repair and modernization of electrical laboratories and equipment.
The company is constantly evolving and is always open to cooperation!

Продукція фірм:
Види діяльності: