Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь English Facebook Telegram

Участник виставки

Бізнес і безпека, Журнал, редакція
Business and Security, Magazine

Адреса вул. Ревуцького, 44, оф. 4, Київ, 02140, Україна
Тел. (44) 565-7591, 565-9637; (67) 238-1167
E-mail
Інтернет www.bsm.com.ua

"Бізнес і безпека" — бізнесовий спеціалізований часопис, що висвітлює події стосовно питань безпеки бізнесу в Україні:
• офіційну інформацію (закони, прикази, постанови тощо);
• тематичні статті провідних фахівців з питань безпеки;
• повідомлення з виставок, семінарів та конференцій;
• про технічні новинки: систем безпеки (охоронної та пожежної сигналізації, систем контролю доступу та телевізійного спостереження), засобів зв'язку, пожежегасіння, індивідуального захисту, технічних засобів захисту інформації та комп'ютерної безппеки, спецтранспорту та спорядження;
• інформацію про фірми, обладнання, спорядження та послуги, що успішно пройшли сертифікацію;
• комерційні пропозиції про товари та послуги.
Регіон розповсюдження — Україна.
Тираж — 12 000.
Видається з квітня 1996 р.
Читачами журналу є керівники провідних державних підприємств та організацій фахівці, що працюють над питаннями безпеки, підприємці.

"Business and Security" is a business, specialized magazine devoted to questions of safety and security in Ukraine.
The magazine publishes:
• official information (laws, orders, decision);
• thematic articles of the conducting experts in the field of safety;
• message from exhibitions, seminars and conferences;
• novelty of technical systems of safety (security and fire signal system, monitoring systems of access and television supervision), communication facility, individual protection, fire safety, means of protection of the information and computer safety, special transport and equipment;
• the information on the companies, whose equipment and the services have passed certification;
• offers on the goods and services.
Region of distribution — Ukraine.
Circulation — 12,000 copies.
Leaves since April, 1996.
The readers of a magazine are the chiefs of the conducting state enterprises and organizations the experts working in the field of safety, businessmen.