Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь English Facebook Telegram

Участник виставки

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Державна організація
Glushkov Institute of Cybernetics of the NAS of Ukraine, State Organization

Адреса пр-т Академіка Глушкова, 40, Київ, 03680, Україна
Тел. (44) 526-2008
Факс (44) 526-7418
E-mail

• Розробка загальної теорії та методів системного аналізу, математичного моделювання, оптимізації та штучного інтелекту;
• розробка загальної теорії керування, методів і засобів побудови інтелектуальних систем керування різного рівня та призначення;
• створення загальної теорії обчислювальних машин і розробка перспективних засобів обчислювальної техніки, штучного інтелекту та інформатики;
• створення перспективних систем математичного забезпечення загального та прикладного призначення;
• розробка нових інформаційних технологій та інтелектуальних систем;
• розв’язання фундаментальних та прикладних проблем інформатизації суспільства.

• Development of the general theory and methods of system analysis, mathematical modelling, optimization and artificial intelligence.
• Development of the general theory of management, methods and means of arrangement of intelligent control systems of different levels and purposes.
• Creation of the general theory of computing machines and development of perspective computing equipment, artificial intelligence and informatics.
• Creation of perspective systems of mathematical support of general and applied purposes.
• Development of new information technologies and intelligent systems.
• Solving of fundamental and applied problems of informatization of the society.