Зустрінемося після перемоги!
Взяти участь English Facebook Telegram

Участник виставки

Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України, Державна установа
Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth Institute of Geological Science of the National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution

Адреса вул. О. Гончара, 55б, Київ, 01054, Україна
Тел. (44) 482-0166, 290-2601
Факс (44) 482-0166
E-mail
Інтернет www.casre.kiev.ua

Основними напрямами наукових досліджень Центру є такі:
• Дослідження природних ресурсів при пошуках, розвідці і розробці родовищ корисних копалин із застосуванням дистанційних аерокосмічних методів.
• Створення наукових основ аерокосмічного екологічного моніторингу території України з розробкою фізико-математичних моделей випромінювання та розсіювання в різних діапазонах спектра, що обумовлені земними утвореннями.
• Тестування аерокосмічних технологій дистанційного зондування земних утворень в різних діапазонах спектра для вирішення природоресурсних і екологічних задач.
• Створення вітчизняної нормативно-понятійної бази дистанційного зондування Землі з гармонізацією її до відповідних міжнародних норм і стандартів.

The main directions of scientific research of the Centre are:
• Research and applications development for natural resources exploration, development and mining using remote sensoring methods.
• Elaboration of scientific background for remote techniques in environmental monitoring of the territory of Ukraine, development of physical and mathematical models of emission, radiation and scattering in varied spectral ranges, dependent on land and surface features.
• Remote sensing techniques for resource and ecological monitoring and control problems.
• National regulatory conceptual framework creation and harmonization with the international norms and standards in remote sensing.